De commissies van SSW Leiden wisselen elk jaar. SSW heeft op het moment zes commissies: de kascommissie, de introductiecommissie, de reiscommissie, de educatiecommissie en de feestcommissie, de mediacommissie. Mocht je geïnteresseerd zijn in een plek in een commissie, mail dan naar: intern@sswleiden.nl!

Commissies 18/19

Kascommissie

De Kascommissie (KasCo) komt minimaal voor de eerste Algemene Leden Vergadering van het jaar samen om de financiën te controleren. Ook doet de KasCo tijdens de Algemene Ledenvergadering verslag van deze controle.

Introductiecommissie

De Introductiecommissie (IntroCom) heeft als doel het organiseren van een introductieweekend voor de leden van SSW Leiden. Deze, meestal, driedaagse kennismaking wordt in het begin van het verenigingsjaar door de IntroCom voorbereid. Het doel van het introductieweekend is een vrijblijvende mogelijkheid bieden om kennis te maken met de leden SSW Leiden. Deze kennismaking is vooral gericht op de eerstejaars leden. Dit wordt bevorderd door het organiseren van vooral ontspannende activiteiten. Ook heeft de IntroCom de taak studenten enthousiast te maken voor het introductieweekend en SSW Leiden.

Reiscommissie

De Reiscommissie heeft als doel een studiereis naar het buitenland te organiseren voor studenten SW, SPH en MWD. Hierin komen zowel studiegerelateerde als ontspannende activiteiten aan bod. Het programma dient minimaal één bedrijfsbezoek te bevatten.

Educatiecommissie

De educatiecommissie heeft als doel om studiegerelateerde activiteiten te organiseren voor de studenten SW, SPH en MWD. De educatiecommissie organiseert de vanuit de Hogeschool verplichte en gefinancierde studiegerelateerde activiteiten. De commissie organiseert minimaal één keer per jaar de bijles SPSS en een extra oefen moment voor communicatieve vaardigheden met trainingsacteurs.

Feestcommissie (FeCo)

De feestcommissie heeft als doel de maandelijkse borrels en feesten te organiseren. De commissie werkt ook samen met de feestcommissies van andere studieverenigingen om grotere feesten te organiseren.

Mediacommissie

De mediacommissie heeft als doel om foto’s te maken van de activiteiten (feesten, borrels, de buitenlandreis, lezingen en symposia) en deze te delen op Facebook. De mediacommissie maakt een aftermovie van de buitenlandreis.