De commissies van SSW Leiden wisselen elk jaar. SSW heeft op het moment vijf commissies:  Mocht je geïnteresseerd zijn in een plek in een commissie, mail dan naar: intern@sswleiden.nl

Commissies 2023 – 2024

KasCo

De Kascommissie (KasCo) komt minimaal voor de eerste Algemene Leden Vergadering van het jaar samen om de financiën te controleren. Ook doet de KasCo tijdens de Algemene Ledenvergadering verslag van deze controle.

IntroCo

De Introductiecommissie (IntroCo) heeft als doel het organiseren van een introductieweekend voor de leden van SSW Leiden. Deze, meestal, driedaagse kennismaking wordt in het begin van het verenigingsjaar door deze commissie voorbereid. Het doel van het introductieweekend is een vrijblijvende mogelijkheid bieden om kennis te maken met de leden SSW Leiden.

ReisCo

De Reiscommissie heeft als doel een studiereis naar het buitenland te organiseren voor de leden van SSW Leiden. Hierin komen zowel studiegerelateerde als ontspannende activiteiten aan bod.

ActiCo

De Activiteitencommissie (ActiCo) heeft als doel om zowel studiegerelateerde als gezelligheidgerelateerde activiteiten te organiseren.  Denk hierbij aan het organiseren van lezingen en trainingen maar ook de maandelijkse borrel en feesten.

PromoCo

De Promotiecommissie (PromoCo) heeft als doel om de vereniging op de kaart te zetten. Denk aan foto’s en filmpjes te maken van de activiteiten. Daarnaast houdt de commissie ook het sociale media bij en bedenkt de commissie ludieke acties voor de vereniging.

SpetterCo